woensdag 7 oktober 2015

Schoonschrift. Elke dag een zin.

Voor schoonschrift hebben we de lettervorming van de methode Karakter gebruikt. Een eenvoudig schrift, dat Bloem tamelijk rap leerde. Alleen kwam toen een beetje het probleem, het schrijven gebeurd in de methode vooral in "losse woorden". Er zit geen verband tussen de woorden (of het moet zijn dat het allemaal oe-woorden zijn, of allemaal uit-woorden).
Bloem vond het al snel erg saai, de lijntjes blijven ook erg groot waardoor de woorden groot werden en eigenlijk niet zo mooi. Het plezier in het schrijven verdween daardoor wel erg. En daar gaat het nu juist om, het plezier van het leren, het plezier van dingen willen weten en kunnen. Ik heb dus naar een oplossing gezocht en die vond ik in het simpel, ouderwets schoonschriftje. Gecombineerd met de gedachtengang van Charlotte Mason over "copywork". Het "perfect" juist verschrijven van zinnen, zonder de leestekens te vergeten, helpt een kind enorm in het foutloos spellen. Zeker omdat de kopie helemaal juist moet zijn. Anders moet het opnieuw. Daardoor leert het kind zorgvuldig werken, niet te snel maar correct..... Gebruik als zinnen, zinnen die "zin" hebben. Een mooi citaat, een gedichtje, een Bijbelvers en voor ons voorlopig een grappige zin uit het leesboek of het voorleesboek.
En het werkt, ze leert steeds netter schrijven, ze geniet nog even na van het verhaal dat we gelezen hebben. Ze helpt zelf al eens mee om de mooiste zin uit te zoeken, en als ze haar werkje dan terugleest brengt het herinnering mee. We stimuleren dus optimaal in deze paar minuten "Memo" werk (zo noemen we deze les ;-) .

2 opmerkingen: